บริการจิตอาสา เข้าร่วมเตรียมสถานที่ การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้ แผนกวิชาพืชศาสตร์
นำโดยว่าที่ร้อยตรี พงศธร สินธุรัตน์และคณะครู และนักเรียน บริการจิตอาสา เข้าร่วมเตรียมสถานที่ เนื่องใน การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ..