บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้น จำกัด มอบสีเพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร รับมอบสีจาก บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้น จำกัด เพื่อพัฒนาวิทยาลัยฯ รวมยอดเงินทั้งสิ้น 41,701.94 บาท จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…