บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง

วันที่ 7 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ MOU ระหว่างวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี กับ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรยั่งยืนบ้านหนองกวาง เพื่อร่วมมือในการศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการปลูกพืชอาหารสัตว์ ณ ห้องประชุมวิชาการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี