ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>Download เอกสาร<<