ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>Download เอกสาร<<