ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการประมง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการประมง วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>Download เอกสาร<<