ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>Download เอกสาร<<