ประกาศรับสมัครบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานเกษตรพื้นฐาน จำนวน 4 อัตรา
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 8 พฤศจิกายน 2562 ในวันและเวลาราชการ
>>รายละเอียด<<