ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

รายละเอียดเพิ่มเติม