ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 65 แรงม้า

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 65 แรงม้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การซื้อรถขุดตีนตะขาบ ขนาด 65 แรงม้า วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี