ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว