ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567