ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)