ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายวิชาการ)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายวิชาการ)