ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียน
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)