ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานเกษตรพื้นฐาน ฝ่ายงานอาคารสถานที่)

ประกาศวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานเกษตรพื้นฐาน ฝ่ายงานอาคารสถานที่)