ประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม

ประกาศฯ เรื่องยกเลิกประกาศการประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

>>เอกสาร Download<<