ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม

ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการเกษตรอุตสาหกรรม
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>Download เอกสาร<<