ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์

ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการสัตวศาสตร์
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>Download เอกสาร<<