ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการประมง

ประกาศฯ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ชุดปฏิบัติการประมง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
>>Download เอกสาร<<