ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเกษตรพื้นฐาน ประจำฟาร์มสัตวศาสตร์

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว พนักงานเกษตรพื้นฐาน ประจำฟาร์มสัตวศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติม…