ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี)

ประกาศ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567