ประกาศ เปิดรับสมัคร นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัคร..นักเรียนนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2566

ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ช่องทางสมัคร Online คลิกที่นี่…

ระดับ ปวช.เลือก (เกษตรปฏิรูป) ระดับ ปวส.เลือก (ทวิภาคี)

ดาว์นโหลดใบสมัคร ใบมอบตัว คลิกที่นี่…