ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ v-net ด้วยระบบดิจิทัล ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2565

วันที่ 13 ธันวาคม 65 คณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูดำเนินการจัดสอบ v-net เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ v-net ด้วยระบบดิจิทัล ระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2565 เพื่อทดสอบความรู้และประเมินความพร้อมในการเข้าสู่โลกอาชีพทักษะในศตวรรษที่ 21
และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมวิชาการ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…