ประชุมผู้จัดการทีมและการอบรมเจ้าหน้าที่สนามแข่งขันโมโตครอส

วันที่ 23 มีนาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูผู้ควบคุม นักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมประชุมผู้จัดการทีมและการอบรมเจ้าหน้าที่สนามแข่งขันโมโตครอส ให้กับนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ กับคณะกรรมการฝ่ายดำเนินการแข่งขัน ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในมหกรรมกีฬาระดับชาติ การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 “ราชบุรีเกมส์” ในชนิดกีฬารถจักรยานยนต์โมโตครอส ในวันที่ 24 มีนาคม 2567 นี้ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี  #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ราชบุรีเกมส์