ประชุมเพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/65

วันที่ 7 มีนาคม 25566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครูเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเพื่ออนุมัติผลการเรียนของนักเรียน นักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2/65 ดำเนินงานโดย งานวัดผลประเมินผล ณ ห้องประชุมวิชาการ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…