ประเพณีทอดกฐินสามัคคี ณ สำนักสงฆ์ปู่เจ้าเขาเขียว

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ร่วมประเพณีทอดกฐินสามัคคี โดยนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ร่วมช่วยในส่วนของการดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวก ในงานบุญในครั้งนี้ ด้วยความเรียบร้อย ณ สำนักสงฆ์ปู่เจ้าเขาเขียว ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม ราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน #อกทหน่วยราชบุรี