พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์มอบโคพันธุ์บรามันห์ ให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ เข้าพบ พระครูวิทิตพัฒนโสภณ เจ้าอาวาสวัดพระศรีอารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธาราม เพื่อรับมอบโคพันธุ์บรามันห์ ให้กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เพื่อใช้ในการพัฒนาการศึกษา ในการจัดการเรียนการสอนแผนกวิชาสัตวศาสตร์และการพัฒนาสายพันธุ์โคบรามันห์ ต่อไป

คลังภาพ….