พิธีการซ้อมย่อย การเข้ารับปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธีการซ้อมย่อย การเข้ารับปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์พลกฤต กฤชไมตรี ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาาคกลาง เป็นประธานเปิด และเป็นผู้มอบปริญญาบัตรให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1ZmNcgnYQmW8AiFkZWK_z0FgLhTK7nsCM?usp=drive_link

#เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี