พิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร ร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระชนมายุครบ ๗๑ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมี นายศุภชัย ครุฑดำ นายอำเภอโพธาราม เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมอำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ…