พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ มอบหมายงานลูกเสือวิสามัญ คณะผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือเนตรนารีวิสามัญ เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีในฐานะ ผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดราชบุรีเป็นประธานเป็นประธานในพิธี มีนางบรรเจิด อุ่นมณีรัตน์ หัวหน้าสำนักงานลูกเสือจังหวัดราชบุรีกล่าวรายงาน ในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ เนตรนารีผู้บังคับบัญชาลูกเสือ บุคลากรทางการลูกเสือ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ แห่งราชวงศ์จักรี พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ครบรอบ113 ปี ณ สนามกีฬากลาง ศูนย์กีฬา กรมการทหารช่าง (ค่ายบุรฉัตร) จ.ราชบุรี #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เสือเขาเขียว #ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน #วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ