พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม ณ สนามกีฬาจังหวัด ราชบุรี
>>คลังภาพ<<