พิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันแม่แห่งชาติ

วันที่ 12 สิงหาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส 12 สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันแม่แห่งชาติ ณ อำเภอโพธาราม จ.ราชบุรี

คลังภาพ…