พิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารอำนวยการใหม่ และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗

วันที่ 9 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี คณะผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นอาคารอำนวยการใหม่ และเนื่องในโอกาสวันปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารอำนวยการ(หลังใหม่) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี