พิธีบำเพ็ญกูศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศฯ

วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกูศลและพืธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ณ หอประชุมเทศบาลเทศบาลเมืองโพธาราม (ริมน้ำ) อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

>>คลังภาพ<<