พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ ภาคกลาง

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการ เข้าร่วม พิธีปิดการประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ ภาคกลาง ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีผู้บริหารในสังกัดอาชีวศึกษาราชบุรี ร่วมรับธง องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย (อวท.) ระดับ ภาคกลาง ซึ่งในปีการศึกษา 2567 อาชีวศึกษาราชบุรี จะเป็นเจ้าภาพการประชุมในครั้งต่อไป ณ โรงแรมราชศุภมิตร จ.กาญจนบุรี