พิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ

วันที่ 14 กันยายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทรผู้อำนวยการฯ มอบหมายงานกิจกรรม จัดพิธีมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โดยมีการทำบุญตักบาตร และการแสดงความรักและขอบคุณ แด่ผู้เกษียณทั้ง3ท่าน เป็นไปด้วยความสุขความอบอุ่น ณ หอประชุมเขาเขียว