พิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ประธาน อกท.หน่วยราชบุรี พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษา อกท. คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมวิชาการ ระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ครั้งที่ 44 ปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน #หน่วยราชบุรี #FFT44 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี