พิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงพยาบาลสัตว์ราชมรรคา

วันที่ 11 มกราคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู น.สพ.สุวิทย์ จันละคร และ อ.สุจิน ช่วยหล้า แผนกวิชาสัตวรักษ์ เข้าทำพิธีลงนามความร่วมมือ MOU กับโรงพยาบาลสัตว์ราชมรรคา ในการส่งนักศึกษาเขาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ณ จ.นครปฐม #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน