พิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ร่วมพิธีสมโภชผ้ากฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปี 2566 โดยมี นายยศพล เวณุโกเศศ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี และผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากร สอศ. เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา #เรียนดีมีความสุข #ผ้ากฐินพระราชทาน #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี