พิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช”

วันที่ 16 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีและคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากร นักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ โดยนิมนต์พระสงฆ์ 9 รูป ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน“วันนวมินทรมหาราช” ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 ในวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเขาเขียว