พิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ประธาน อกท.หน่วยราชบุรี พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษา อกท. คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีอาเศียรวาทองค์อุปถัมภ์องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานการประชุมวิชาการและการแข่งขันทักษะ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อกท.) ครั้งที่ 44 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน

#หน่วยราชบุรี #FFT44 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี