พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 44 “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ “

วันที่ 25 มกราคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ ประธาน อกท.หน่วยราชบุรี พร้อมด้วย นางสาววิลาวรรณ ชาวดง รองผู้อำนวยการฯ ครูที่ปรึกษา อกท. คณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ อกท. ครั้งที่ 44 “เกษตรนวัตกรรม อารยธรรมล้านนา อาชีวะเกษตรแฟร์ ” โดยมี นายประพัทธ์ รัตนอรุณ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธี มีนายสมาน กองแก้ว ปลัดจังหวัดลำพูน นายศิริพงศ์ เมียนเพ็ชร์ ประธานกรรมการอำนวยการ อกท. ระดับชาติ พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาอาชีวศึกษา สมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะครู นักเรียนนักศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และคณะจากประเทศเกาหลีใต้ เข้าร่วมพิธี ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน 25/1/67#หน่วยราชบุรี #FFT44 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี #อกทหน่วยราชบุรี