พิธีเปิดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานวันดินโลก

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครู เข้าร่วมพิธีเปิดงานน้อมรำลึกการก่อตั้งโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานวันดินโลก ปี 2565 ภายใต้ชื่อ “ผืนป่าและแผ่นดินที่พ่อสร้าง”
ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี
ประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นประธาน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานพระราชดำริ “…ให้ดำเนินการศึกษา หาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินที่เสื่อมโทรม ให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบ วางแผนและจัดระบบการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยดำเนินการในลักษณะเป็นศูนย์สาขาของศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ…” ซึ่งโครงการได้ดำเนินการพัฒนาที่ดินเสื่อมโทรมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้โดยวิธีต่าง ๆ ผลสัมฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริสามารถพลิกฟื้นพื้นที่ที่เคยแห้งแล้งกลับมาใช้ประโยชน์ได้ ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม
เขาชะงุ้มฯ ตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

คลังภาพ….

อาจเป็นรูปภาพของ 13 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 2 คน และ ผู้คนกำลังยืน