พิธีเปิดป้ายโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 24 กันยายน 2563 พิธีเปิดป้ายโครงการปลูกป่าเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

>>คลังภาพ<<