พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567

วันที่ 4 กรกฎาคม 2567 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดย นายประสงค์ หอมจันทร​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี เป็นประธานใน พิธีไหว้ครู ประจำปี 2567 มีกิจกรรมในวันไหว้ครู เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ต่อด้วยพิธีปฏิญาณตน การกล่าวคำระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และการจัดพานไหว้ครู โดยให้นักเรียนได้แสดงความคิดสร้างสรรค์และใช้ดอกไม้ที่สัญลักษณ์ของวันไหว้ครูมาประดับตกแต่งให้เกิดความสวยงามและมอบเกียรติบัติให้นักเรียนที่มีผลการเรียนดีด่นและเสียสละ มีจิตอาสา ณ หอประชุมเขาเขียว 4/7/67 #เกษตรเขาเขียว #วษทราชบุรี #วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี