ร่วมพิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 25 ธันวาคม 2565 คณะผู้บริหาร วิทยาลัยเกษตรภาคกลาง คณะครู และสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมพิธีอาศิรวาท แด่องค์อุปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในงานการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ระดับภาคกลาง ครั้งที่ 43 ณ หอประชุมเกษตรชายแดน วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "หน่วยราชบุรี"