ร่วมหารือในส่วนของโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า

วันที่ 2 ธันวาคม 65 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี
ร่วมหารือในส่วนของโครงการขับขี่ปลอดภัยฮอนด้า เพื่อเผยแพร่ความรู้ในการใช้รถ ใช้ถนน และกระตุ้นให้มีจิตสำนึกเรื่องการขับขี่ปลอดภัย
ลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุให้กับเยาวชน ณ บริษัทเตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด สำนักงานใหญ่ บางแพ #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…