วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรีเข้าศึกษาดูงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 3 ตุลาคม 2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี โดยนายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี และคณะครู ให้การต้อนรับ นางสาวรัตนาภรณ์ แสงกุล ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี และคณะครู เข้าศึกษาดูงานโครงการชีววิถี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี