ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง

วันที่ 5 มกราคม พ.ศ.2566 วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี นำโดย นายประสงค์ หอมจันทร ผู้อำนวยการฯ และคณะครู
เข้าศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่ง #เกษตรเขาเขียว #เกษตรราชบุรี

คลังภาพ…

อาจเป็นรูปภาพของ 14 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 8 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และ สถานที่ในร่ม

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม